Oktatási Hivatal Bázisintézménye

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Intézményünk sikeres pályázat útján elnyerte a Bázisintézmény cím viselését, melyet az Oktatási Hivatal adományozott. Az intézmény 3 évig jogosult a cím használatára.

„A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.”

oklevelBázisintézményi vállalásaink

Műhelymunka keretében óvodapedagógusok és iskolapedagógusok részére a munkatervünkben ütemezett módon, műhelyfoglalkozásokat szervezünk, melyek alkalmat adnak egy-egy téma gyakorlati megközelítésben történő feldolgozására.

  1. logopédiai ellátás szakfeladatához kapcsolódóan: preventív ellátás és intézményi feladatok; logopédiai ellátás-problémakör és kompetenciahatárok;A 2017/2018. tanévben várható program:
    Az óvodába lépő, 3 éves gyermekek logopédiai szűrése – roadshow keretében tanácsadói nap óvodapedagógusok részére.
  2. nevelési tanácsadás szakszolgálati feladathoz kapcsolódóan: preventív ellátás – tanulási probléma megelőzése és a szűrés, intézményi feladatok, együttműködési lehetőségek; viselkedési problémák és kezelése – esetmegbeszélő csoportok; az együttműködés és feladatfelosztás lehetősége szakszolgálat és nevelési, oktatási intézmény között;A 2017/2018. tanévben várható program:
    Az iskolai oktatás során tapasztalt viselkedési nehézségekhez a lehetséges pedagógiai beavatkozás – pozitív elmozdulást hozó eljárások összegyűjtése, tanulmány összeállítása – esetmegbeszélő csoport szervezése igény szerint, egy járásra irányulóan.
  3. szakértői bizottsági tevékenység szakszolgálati feladathoz kapcsolódóan: esetmegbeszélő csoportok szervezése az iskolaérettségi vizsgálat témában; az érintett csoport jellemzői; egyéb, a vizsgálatokkal vagy a gondozással összefüggő igények feldolgozása;A 2017/2018. tanévben várható program:

„Iskolába készülök” címmel az iskolaérettségről, az iskolai alkalmasságról tájékoztatás az óvodapedagógusok, tanítók részére. – Gyulai Tagintézményünk szervezésében.

A műhelyfoglalkozásokat a tagintézményi ügyviteli telephelyeken szervezzük meg kb. 20 fő érdeklődő részére

Kapcsolattartók:

Dávid Ilona főigazgató és Czikkely Erika főigazgató-helyettes
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 30/321-91-33 vagy 30/322-37-55

TOP