Hírek


 Aktuális álláspályázataink:

 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74330

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02013-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

gyógytestnevelő tanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  gyógytestnevelés A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Sarkad

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye , 5720 Sarkad, Kossuth utca 17. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02013-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: gyógytestnevelő tanár

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, szintű gyógytestnevelő tanár vagy gyógytestnevelő-egészségnevelő tanár szakképzettség,pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74333

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02008-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  logopédiai ellátás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Sarkad

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye , 5720 Sarkad, Kossuth utca 17. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02008-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: logopédus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus végzettség, logopédiai szakirányú képesítés, pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74350

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02010-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

gyógypedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  szakértői bizottsági tevékenység A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Szarvas

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szarvasi Tagintézménye , 5540 Szarvas, Bethlen Gábor utca 11/2. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02010-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus szakképzettség , pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74354

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02011-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

konduktor

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás helyettesítésre szóló, 202409.01-2025.08.31-ig. A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2442 Konduktor

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Szeghalom

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye , 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02011-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: konduktor

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, konduktor szakképzettség vagy egyetemi szintű mesterfokozatú konduktor szakképzettség, valamint pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74237

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02001-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

gyógytestnevelő tanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  gyógytestnevelés A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Gyula

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye , 5700 Gyula, 48-as utca 15-17. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02001-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: gyógytestnevelő tanár

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, szintű gyógytestnevelő tanár vagy gyógytestnevelő-egészségnevelő tanár szakképzettség,pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74243

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02002-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

 

pszichológus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  nevelési tanácsadás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2628 Pszichológus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Mezőkovácsháza

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye , 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey utca 63. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02002-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: pszichológus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, egyetemi szintű pszichológus szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

   klinikai gyermekszakpszichológus vagy tanácsadó pszichológus vagy pedagógiai szakpszichológus vagy neuropszichológiai szakpszichológus szakvizsga vagy óvoda- és iskolapszichológus vagy óvoda-és iskolaszakpszichológus vagy klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74263

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02003-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  logopédiai ellátás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Mezőkovácsháza

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye , 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey utca 63. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02003-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: logopédus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus szakképzettség, logopédia szakirányú képesítés, pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74270

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02005-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

gyógytestnevelő tanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  gyógytestnevelés A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Orosháza

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye , 5900 Orosháza, Könd utca 33.. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02005-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: gyógytestnevelő tanár

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, szintű gyógytestnevelő tanár vagy gyógytestnevelő-egészségnevelő tanár szakképzettség, pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74322

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02007-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

pszichológus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  nevelési tanácsadás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2628 Pszichológus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Sarkad

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye , 5720 Sarkad, Kossuth utca 17. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02007-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: pszichológus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, egyetemi szintű pszichológus szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

   klinikai gyermekszakpszichológus vagy tanácsadó pszichológus vagy pedagógiai szakpszichológus vagy neuropszichológiai szakpszichológus szakvizsga vagy óvoda- és iskolapszichológus vagy óvoda-és iskolaszakpszichológus vagy klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74281

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02006-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

gyógypedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  nevelési tanácsadás helyettesítésre szóló, 2024.09.01-2025.08.31-ig A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Orosháza

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye , 5900 Orosháza, Könd utca 33.. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02006-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus szakképzettség , pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74218

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/02000-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

konduktor

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2442 Konduktor

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Gyula

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye , 5700 Gyula, 48-as utca 15-17. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/02000-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: konduktor

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, konduktor szakképzettség vagy egyetemi szintű mesterfokozatú konduktor szakképzettség, valamint pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74106

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/01995-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

gyógypedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  korai fejlesztés és gondozás szakszolgálati feladatok A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Békés

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye , 5630 Békés, Jantyik utca 21-25. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/01995-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

   pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74147

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/01998-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

gyógytestnevelő tanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  gyógytestnevelés A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Békéscsaba

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye , 5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 3. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/01998-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: gyógytestnevelő tanár

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, gyógytestnevelő tanár vagy

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

   gyógytestnevelő-egészségnevelő tanár szakképzettség,pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74139

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/01996-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  logopédiai ellátás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Békés

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye , 5630 Békés, Jantyik utca 21-25. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/01996-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: logopédus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

   logopédia szakirányú képesítés, pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74141

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/01999-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

pszichológus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  nevelési tanácsadás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2628 Pszichológus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Békéscsaba

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye , 5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 3. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/01999-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: pszichológus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, tovább nem bontható, egyetemi szintű pszichológus szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

   klinikai gyermekszakpszichológus vagy tanácsadó pszichológus vagy pedagógiai szakpszichológus vagy neuropszichológiai szakpszichológus szakvizsga vagy óvoda- és iskolapszichológus vagy óvoda-és iskolaszakpszichológus vagy klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74156

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/01997-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  helyettesítésre szóló, 2024.09.01-2027.07.24 logopédiai ellátás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Békéscsaba

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye , 5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 3. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/01997-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: logopédus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus szakképzettség, logopédia szakirányú képesítés, pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  74156

Intézményi iktatószám:  TK/033/HR/KOZINT/01997-1/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  helyettesítésre szóló, 2024.09.01-2027.07.24 logopédiai ellátás A feladatellátás a megyei járásokban működő nevelési, oktatási intézmények szükséglete szerint, a kinevezésben szereplő feladatellátási helytől eltérhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Békéscsaba

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézménye , 5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 3. Pályázat benyújtása postai úton a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., Dávid Ilona főigazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát TK/033/HR/KOZINT/01997-1/2024 valamint a munkakör megnevezését: logopédus

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid Ilona főigazgató nyújt, a 06 30 321 9133-as telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, vagy egyetemi szintű gyógypedagógus szakképzettség, logopédia szakirányú képesítés, pedagógus szakvizsga

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.16. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  helyben szokásos módon

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.bekesszakszolgalat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.09.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.09.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

TOP