Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

 bázis szögletes

Az Intézmény elérhetőségei:

Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Működési körzet: Békés Vármegye

Telefon: 06-66/530-204 231-es mellék

Fax: 06-66/530-206

 

Az Intézmény alapfeladata:

Oktatást kiegészítő tevékenység, pedagógiai szakszolgáltató tevékenység.

 

Hivatalos ügyek intézése:

Hétfő - péntek: 8:00 – 16:00 óráig

 

Telefonos elérhetőség időpontja:

Hétfő - péntek: 13:00 – 16:00 óráig

 

A szakmai alapdokumentum szerint ellátott szakszolgálati feladatok:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

 

A gyermekek, tanulók vizsgálatának és foglalkoztatásának rendje:

 • A vizsgálatok szülő kezdeményezésére vagy szülő egyetértésével, írásban benyújtott kérelem alapján a tagintézményekben kezdődnek a rendeletben szabályozott protokoll szerint.
 • A vizsgálati behívások szakmai tervezést követően írásbeli értesítés alapján történnek.
 • Amennyiben súlyos tanulási zavar, súlyos viselkedés zavar, súlyos magatartási zavar vagy súlyos figyelem zavar, fogyatékosság gyanúja merül fel, kiegészítő vizsgálatok szerveződnek a székhelyintézményben.
 • A gyermekek, tanulók terápiás ellátásának rendje egyéni órarend szerint történik.
 • Tanácsadás, konzultáció lehetősége előre egyeztetett időpontban vagy a tagintézményi kínálat szerint vehető igénybe.

 

Szakmai irányítás:

 • főigazgató: Dávid Ilona szakvizsgázott okleveles gyógypedagógus
 • főigazgató-helyettes I. és a szakértői bizottság, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás vezetője: Pepóné Lóczi Ildikó szakvizsgázott pedagógus, konduktor-tanító
 • főigazgató-helyettes II.: Czikkely Erika szakvizsgázott pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

 

TOP