A 2022/2023. tanév rendje

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről

 

Az elmúlt évhez hasonlóan, most is összegyűjtöttük azokat a legfontosabb időpontokat, határidőket, melyekre a diákoknak és szülőknek érdemes odafigyelniük a tanév során.

A tanítási év:

A tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök).

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2023. május 4.; a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

Az általános iskolai beiratkozás:

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles gyermekek beíratása 2023. április 20-21.

A vizsgák rendje:

Érettségi vizsgaidőszakok:

A 2022. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák: 2022. október 14-től október 27-ig. Szóbeli érettségi vizsgák: 2022. november 10-től november 14-ig emelt szintű; 2022. november 21-től november 25-ig középszintű szóbeli érettségi vizsgák.

A 2023. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák: 2023. május 5-től május 26-ig. Szóbeli érettségi vizsgák: 2023. június 7-től június 14-ig emelt szintű, 2023. június 19-tól június 30-ig középszintű szóbeli vizsgák.

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

A szakgimnáziumban és a szakiskolában a képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter 2022. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

Országos mérés, értékelés:

-        2022. október 14-ig az általános iskolák felmérik azon első évfolyamos tanulók körét, akiknél az óvodai jelzések, vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni (DIFER). A vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig végzik el.

-        Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát.

A tanév során négy országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

-        Az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;

-        A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon. Kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

-        Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon. Kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;

-        Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

Az országos méréseket az Oktatási Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint kell lebonyolítani.

A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között, a kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

A középfokú iskolai, kollégiumi felvételi eljárás:

2022. október 20. A középfokú iskolák honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat.

2022. október 31. Az általános iskolák tájékoztatják a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményekbe.

2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete – központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba.

2023. január 31. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2023. február 22. Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, illetve a tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatalnak.

2023. február 27. –március 14. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

2023. március 17. A középfokú iskolák eddig az időpontig nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2023. március 21-22. Lehetőség van a tanulói adatlapok módosítására az általános iskolákban.

2023. március 23. A módosító tanulói adatlapok továbbítása a Hivatalnak.

2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2023. május 8. -2023. augusztus 31. A középfokú iskolák igazgatói rendkívüli felvételi eljárást írhatnak ki.

2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

Forrás: 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről

TOP