A tehetséggondozás szakszolgálati tevékenysége

kp1

A tehetséggondozás célja a kiemelkedő képességű gyermekek, tanulók támogatása pedagógiai és pszichológiai eszközökkel annak érdekében, hogy képességeik még jobban ki tudjanak teljesedni.

Óvodában: 4-5 éves korban valószínűsíthető először a tehetség.

Iskolás korban: 1-4. osztályban elsősorban az alapkészségek könnyed elsajátítása, a divergens gondolkodás megjelenése jelezheti a tehetséget.

5. osztálytól indokoltak a speciális tehetségfejlesztő programok, ebben az életkorban már egyértelműen azonosíthatók az intellektuális tehetségek.

Középiskolás kor: a hatékony, speciális képességfejlesztés időszaka.Megjelennek a szociális és interperszonális tehetségterületek. Ebben a korban megjelennek az önértékelési problémák, a kortárs közösségbe történő beilleszkedés nehézségei. Ezek külön feladatot adnak a tehetséggondozásban résztvevő szakembereknek.

De mikor is gondolhatunk arra, hogy a gyermeknek tehetséggondozásra lenne szüksége?

Átlag feletti általános képességek:

 • kiemelkedő iskolai érdemjegyek, tantárgyi versenyben elért helyezések
 • intelligenciamérő eljárások eredményei alapján

Átlagot meghaladó speciális képességek:

 • nyelvi terület (alsó tagozatban megnyilvánuló tehetségterület)
 • zenei terület (óvodáskorban megjelenő tehetségterület)
 • matematikai- logikai terület (alsó tagozatban már megmutatkozik, mivel a formális műveletek 10-12 éves korra alakulnak ki, speciális tehetséggondozó programok ettől az életkortól indokoltak.)
 • vizuális- téri terület
 • testi- mozgásos terület
 • szociális- interperszonális terület és az interperszonális terület
 • kreativitás

Mikor ajánlott igénybe venni a tehetséggondozást?

Ha a gyermek:

 • teljesítménye és motivációja a kiemelkedő képességek mellett is hullámzó, tartósan alul-, vagy túlteljesít
 • teljesítményszorongás, teljesítménykényszer tapasztalható
 • viselkedése vagy hangulata jelentősen megváltozik, esetleg szélsőségessé válik
 • bármely – nemcsak tanulási – területen kiemelkedő képességű gyermek testi-, lelki-, érzelmi egészségi állapota labilissá válik
 • intézményválasztása, pályaválasztása esedékes
 • tehetsége mellett beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségei vannak, felmerül a sajátos nevelési igény szüksége
 • a szakszolgálatnál személyiség- vagy képességfejlesztő foglalkozás javasolt
 • tehetség-tanácsadást igényel

A pedagógiai szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora ennek érdekében kapcsolatot tart a szülőkkel és a pedagógusokkal, a gyermekkel az adott intézményben vagy azon kívül foglalkozó szakemberekkel és a tehetséggondozó hálózattal.

A nevelési- oktatási intézmények, tehetségműhelyek tehetséggondozásban részvevő pedagógusokkal történő szakmai együttműködésen túl, a tehetséggondozás minél teljesebb körű megvalósítása a közös cél. A tehetséggondozó koordinátorok segítik és hatékonyabbá tehetik a különböző intézményi szakemberek munkájának összehangolását, a támogató jelleg itt a szakmai kölcsönösségben jelentkezik. Az eredményes munka érdekében élő kapcsolatokat alakít ki a nevelési- oktatási intézmények pedagógusaival, a tehetségfejlesztési szakemberekkel.

A tehetséggondozást ellátó szakemberek feladatai az intézményben:

 • korai tehetségfelismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését is figyelembe veszik
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítása
 • önismereti csoport szervezése a tehetséges gyermekek részére
 • tanácsadás, támogatás nyújtása a szülőnek
 • konzultáció biztosítása a pedagógusok részére, közös tehetség- tanácsadás fórum szervezése
 • a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal
 • javaslatot tesznek a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra
 • kimeneti mérések elvégzése.

További koordinátori feladatok:

 • különböző intézményi szakemberekkel történő kapcsolattartás, együttműködés tankerületi szinten pl.: a nevelési- oktatási intézmények tehetséggondozó koordinátorai, a tehetségfejlesztő tanárok, mentorpedagógusok
 • hálózatépítés

A tehetségfejlesztő műhelyek többféle intézménytípusban, szervezeti formában működhetnek, amelyek vezetőit konzultációs lehetőséget biztosítva segítjük. pl.: tájékoztatás pályázati lehetőségekről, információ átadás a tehetséggondozással kapcsolatban.

Hogyan vehető igénybe a tehetséggondozás?

A részvétel önkéntes: a szülőnek, illetve a gyermeknek nem kell mást tenni, mint jelentkezni a kerületi tagintézménynél.

A gyerekkel foglalkozó pedagógus, az óvoda-, iskolapszichológus, a nevelési, oktatási intézményben a tehetséggondozásért felelős szakember, a fejlesztőpedagógus, orvos, védőnő is lehet az a személy, aki jelzi: jót tenne a fiatalnak a tehetséggondozás.

Gyakran előfordul, hogy nem a tehetség kérdése merül fel először, hanem viselkedési problémák jelentkeznek: gyakran vannak átfedések a tehetségesek és más okból kiemelt figyelmet igénylő gyermekek között. Tehetséggondozás a szakértői bizottsági tevékenység eredményeként is javasolható, BTM, SNI megállapításától illetve kizárásától függetlenül, azokkal együtt is.

kp2

 

Kép:

https://weoresiskola.hu/erzsebetalso/tehetseggondozas/

https://www.elte.hu/content/tehetseggondozas.t.14957

 

[powr-comments id="f830cd2b_1650353052756"]

TOP