Specifikus tanulási zavarok: diszlexia

„A diszlexia olvasási zavar. A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől.

Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása, a leírt betűk felcserélése, vagy ellenkező irányban olvasása. Az olvasott szöveget nehezen, és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni.

A diszlexiások a hagyományos tanítási módszerekkel nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megtanulni olvasni, de alkalmas módszerekkel, bizonyos esetekben színes szemüveggel ez a nehézség kezelhető, vagy megelőzhető, de például a nyelvtanulás továbbra is nehézséget okozhat. A diszlexiás egyén súlyos tünetekkel küzdhet az egyik nyelven, míg egy más nyelven akár tünetmentes lehet. A speciális fejlesztést logopédus végzi.

A diszlexia nem betegség, hanem inkább a gondolkodás, az észlelés és a tanulás, tehát általában az információfeldolgozás egy más formája. Köszönhetően az eltérő gondolkodásmódnak a diszlexiások egy része egyes területeken az átlagnál sokkal tehetségesebb. Ezek az eltérések a diszlexia kezelése után is megmaradhatnak.”

"A diszlexia kialakulásának oka lehet családi eredetű, örökletes, a születés körüli sérülésekre visszavezethető (pl: középfültő-gyulladás), leki probléma is előidézheti (pl: kisgyermekkorban ért trauma, átszoktatás bal kézről jobbra). A diszlexia tünetei stressz-szegény környezetben szinte teljesen kompenzálhatóak, viszont stressz-helyzetben idősebb korban is megjelenhetnek."

 

Tünetei:

Óvodás korban:

Iskolakezdés előtt a gyereket nem tekintjük diszlexiásnak, mert még nincs elmaradás az olvasástudásban, de már ebben a korban jelentkeznek a figyelmeztető jelek:

-          Megkésett beszédfejlődés és más beszédzavarok.

-          Szegényes szókincs, rokon értelmű szavak hiánya.

-          Érdektelenség a mesék, a versek, a történetek iránt.

-          Szótalálási nehézség.

-          Ritmuszavar a mozgásban és a beszédben.

-          Ügyetlenség a kis- és nagyobb mozgásokban.

-          A testséma zavartsága.

-          Rossz tájékozódás a térben és az időben.

-          Zavart vagy lassan kialakuló lateralitás.

-          A rövid távú emlékezet zavara.

 Iskolás korban:

-          Az olvasás-írásban fellépő tünetek (betűtévesztések, betűkihagyások és –betoldások, szótagkihagyások és-betoldások, reverziók (a szó megfordítása), rossz kombinációk, elővételezések, megtapadás, szóroncs, ismétlés, a szó olvasásának megtagadása).

-          Az olvasás tempójának lassúsága (meglassult pszichomotorium, helytelen olvasástechnika, egy-egy szót némán, félhangosan többször is elolvas).

-         A szövegértés zavara.

Diszlexiásnak tekintjük a gyermeket, ha a három közül (hibaszám, tempó, szövegmegértés) akár csak egyben is súlyos lemaradást mutat.

A beszéd területén is megnyilvánuló tünetek:

-        A diszlexiás gyermek nyelvileg fejletlen (sokuknál későn indult meg a beszéd).

-         Gyenge a szókincsük: kevés az aktívan használt szó, szótalálási nehézségek vannak, nehezen tanulnak új szavakat, szegényes a mondatalkotás, gyenge a szövegemlékezet.

A magatartásban megjelenő tünetek:

-         Jellemző a dekoncentráltság, fáradékonyság, változó teljesítmény.

-         Védekezési és kitérési mechanizmusok (pl. iskolai munka megtagadása).

-         Agresszivitás (veszekedés, csúfolódás, dac).

-          Kompenzáció (bohóckodás).

-         Félelemmel teli visszahúzódás (szorongás, depresszió, félelem az iskolától- ehhez szomatikus tünetek is társulhatnak: evés-alvás zavarok, dadogás, tic, eszméletvesztés, hányás).

Egyéb tünetek:

-          Fejletlen ritmusérzék.

-          Dominanciazavarok.

-          Nehezen kialakuló testséma.

-          Ügyetlenek a finommozgások.

-          Rossz térbeli és időbeli tájékozódás.

"A diszlexiás gyermek szüleinek tudnia kell, hogy a diszlexiáról nem a gyerek tehet, nem buta, nem lusta. Az olvasástanítás, az olvasás problémáit a tanító, a tanár hibájaként sem szabad felróni, ugyanis a diszlexia nem csupán pedagógiai probléma."

Kezelése

Fontos, hogy a szülő szakemberhez (elsősorban logopédushoz) forduljon, ha az egyébként értelmes, okos gyermeken akár már óvodás korában is észlel diszlexiára utaló jeleket, vagy ha a gyermeknek aránytalanul nagy nehézséget jelent az olvasás elsajátítása, az iskolával járó kötelezettségek teljesítése.

A diszlexia kezelését a logopédus végzi, az ő feladata, hogy feltárja a diszlexia tüneteit, és hogy kidolgozza az ennek megfelelő terápiát. Továbbá szükséges a gyermek szakorvosi kivizsgálása is (fül-orr-gégész, foniáter, szemész, neurológus pszichiáter, és még amire szükség van), hogy a  megfelelő kiegészítő kezelést megkapja.

A fejlesztést a legjobb öt-hat éves korban, még az iskola megkezdése előtt elkezdeni, de még felnőttkorban is jelentős eredményeket lehet elérni. A magyar nyelvű megelőző és fejlesztő módszert Meixner Ildikó dolgozta ki. A módszer lényege, hogy a hiányok pótlása és az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől; ez segít a betűk és a hangok összekapcsolásában. Az olvasástanítás szintetikus, és a könnyen összetéveszthető betűket nagy időkülönbséggel tanítja. Fontos a ritmusérzék, a térbeli tájékozódás és a nyelvi készségek fejlesztése is. Ha a gyermek másodlagos tünetekkel küzd, akkor minden foglalkozás az önbizalom növelésével kell kezdeni.

A diszlexiás gyerekek számára az iskola, az órák nagy terhet jelentenek, ezért mire hazaérnek, nagyon fáradtak. Éppen ezért nem tanácsos a gyermeket azonnal ismét füzet vagy könyv elé ültetni, hasznosabb előbb egy rövid, a szülőkkel együtt végzett mozgás. Nagyon hasznosak a mozgásfejlesztő gyakorlatok, melyek segítségével a gyermek ellazulhat, oldódhat, játszhat.

Javíthatóak a nyelvi képességek a gyermek muzikalitásának fejlesztésével. A szülő tapsoljon le egy egyszerű ritmust gyermekének, ő pedig tapsolja vissza, utánozza. A gyermek kedvenc dalait kísérjék dobolással. A szülő meséljen gyermekének 10-12 éves koráig esténként elalvás előtt. Ez segíti a memória, a szókincs, a szövegértés, a képzelet és a fantázia fejlődését, arról nem is beszélve, hogy így a gyermekkel való kapcsolat is elmélyülhet.

A diszlexia korrekciójának a leghatékonyabb módszere a célzott, egyénre szabott, speciális terápia.

 

Forrás:

Meixner Ildikó A dyslexia prevenció, reedukáció módszere Budapest, 2000.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Diszlexia

http://www.diszlexia.info/dislzavaregyform.htm

 

[powr-comments id="9bbcbd6c_1631522248897"]

TOP