A logopédiai ellátás tartalma

honlap

 

A pedagógiai szakszolgálat keretében nyújtott logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet)

A megelőzésben fontos szerepet játszik a szülők, pedagógusok, nevelők felvilágosítása a szűrésen, vizsgálatokon való részvétel jelentőségéről, hiszen azok elősegítik a problémák korai kiszűrését, valamint az előzetes fejlesztések révén az esetleges halmozódó beszédhibák megjelenésének kivédését.

A pedagógiai szakszolgálat keretében nyújtott logopédiai ellátás igénybevétele önkéntes alapon történik.

A logopédiai ellátás keretében történik a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése.

A hároméves esetében a logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.

A szűrés eredménye alapján elvégzik a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni lehet további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

A logopédiai vizsgálat alapján vélemény készül, az ebben foglaltak szerint kezdődhet a logopédiai ellátás megszervezése, amennyiben erre szükség van. A megelőzésben fontos szerepet játszik a szülők, pedagógusok, nevelők felvilágosítása a szűrésen, vizsgálatokon való részvétel jelentőségéről, hiszen azok elősegítik a problémák korai kiszűrését, valamint az előzetes fejlesztések révén az esetleges halmozódó beszédhibák megjelenésének kivédését.

A logopédiai vizsgálati véleménynek tartalmaznia kell:

 • a gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési helyét, idejét, lakóhelyét és tartózkodási helyét, a gyermek, tanuló nevelését, oktatását ellátó óvoda, iskola nevét, címét,
 • a logopédiai vizsgálat rövid leírását,
 • a vizsgálat kérésének indokolását,
 • a vizsgálatban felhasznált vizsgálati eljárásokat, a konkrét vizsgálati értékeket és a logopédiai diagnózis meghatározását,
 • terápiás javaslatot a logopédiai fejlesztésre,
 • a vizsgálat eredményétől függően a gyermek, tanuló további pedagógiai, pszichológiai, szakorvosi – vizsgálatának kezdeményezését,
 • a szülő tájékoztatását a vizsgálat folyamatáról, eredményéről, a gyermek, tanuló logopédiai ellátásának megszervezéséről, valamint arról, hogy a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében a szülők, és a gyermekkel kommunikáló valamennyi felnőtt partneri együttműködése szükséges,
 • a szülő tájékoztatását kötelezettségeiről és a vizsgálati véleménnyel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről.

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg.

A logopédiai terápia időkerete heti két alkalom. A logopédia ellátás célja a beszédhibák megelőzése, továbbá a már kialakult beszédhibák és azok következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciója, az ép beszéd kialakítása.

A logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hat hónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelik a logopédusok. A logopédiai ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót vezet a szakember.

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

A terápia biztosítja a beszédhibás gyermek személyiségének töretlen fejlődését, a beszédhibák javítását, megszűntetését, valamint az optimális szocializációt.

A logopédiai terápia a szakemberek összehangolt munkáját igényli, akik a beszédhibák javításának érdekében változatos módszerek és eszközök alkalmaznak. A szakszolgálat által biztosított logopédiai szűrés és ellátás ingyenes.

A szakszolgálatunknál alkalmazott logopédiai terápiák:

 •        a beszédészlelés és beszédmegértés zavara
 •        megkésett beszédfejlődés
 •        pöszeség
 •        orrhangzós beszéd
 •        beszédritmus zavara (dadogás, hadarás)
 •        diszfónia (az artikuláció hangzó részének sérülése)
 •        nyelvlökéses nyelés
 •        olvasás-, helyesírás- és számolás zavar megelőzése és kezelése

 

A szülő a terápia sikerességéhez nagyban hozzájárulhat többek között a rendszeres otthoni gyakorlással, valamint a szakember tanácsainak, javaslatainak elfogadásával, betartásával.

Forrás: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

https://www.efiportal.hu/neveles-oktatas/szolgaltatasok-0-5-ev/

Kép: https://bebikkicsikesnagyok.hu/29177/fogszabalyzas-miert-kell-a-fogorvos-melle-logopedus-is/

 

Szóljon hozzá a témához vagy kérdezzen szakértőinktől!

[powr-comments id="f5629d5b_1620374032589"]

 

TOP