Szakképzés 2020 - A szakképzési rendszer átalakulásáról

Sok diákot, szülőt érinthetnek a 2020. szeptember 1-jétől szakképzési rendszerben bekövetkező változások, melynek keretében többek között a szakgimnáziumok technikummá, a szakközépiskolák szakképző iskolává alakulnak. De mi változik meg ezeken a képzéseken a nevükön kívül?

Mindkét képzési terület első éve ágazati alapozó képzéssel indul, a szakképző iskolákbanezt a tizedik osztálytól kétéves, a technikumokban pedig a tizenegyedik osztálytól hároméves szakmai képzés követi.

A technikumokban az öt év elvégzése után a tanulók egyszerre kapják meg az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Az itt végzettek szakirányú továbbtanulás esetén előnyt élveznek majd a felsőoktatási felvételiknél ugyanis a végzettségért járó pluszpontokon kívül előnyt jelenthet, hogy a technikusi vizsgájuk emelt szintű érettséginek felel meg.

A szakképző iskolában első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi (esti tagozaton) vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

A képzésekben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak, melynek összege a tanulmányi eredménytől függ.

Előnyként említhetjük, hogy 9. évfolyam után még átjárható a rendszer, így a pályaválasztás módosítható. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul.

A szakképzés új alaprendszere:

Kompetencia

A szakmai képzés alaprendszere speciális funkciókkal egészül ki. Ezek a funkciók elsősorban a kompetenciahiányok csökkentését és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklését célozzák:

Orientációs év:

Kompetencia-fejlesztő év lehetőségének a bevezetése, azoknak a fiataloknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés.

Dobbantó Program:

Az alapkompetencia-fejlesztő év célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15–25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson.

Műhelyiskola:

A műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó programban alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak a klasszikus iskolai környezetben tanulni. A műhelyiskola a szakképzési HÍD- programot váltja fel.

tankötelezettség

Az iskolarendszerű képzések esetében az új szakképzési törvény legtöbb paragrafusa 2020. január 1.-jétől lépett hatályba és a 2020/21-es tanévben belépő diákokra vonatkozik majd először. A változásokat felmenő rendszerben vezetik be.

Forrás: SZAKKÉPZÉS 4.0 – A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁNAK KÖZÉPTÁVÚ SZAKMAPOLITIKAI STRATÉGIÁJA, A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER VÁLASZA A NEGYEDIK IPARI FORRADALOM KIHÍVÁSAIRA (2019) Innovációs és Technológiai Minisztérium

https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf

[powr-comments id="57de6eb1_1596791666338"]

TOP