PÁLYAVÁLASZTÁS

Fontos dátumok és tudnivalók a középiskolába és felsőoktatásba jelentkezőknek

A januári-februári hónap sok feladatot tartogat a továbbtanulás előtt álló diákok számára.

A központi felvételi írásbeli vizsgák lezajlását követően a nyolcadik osztályos diákok számára elérkezett az idő jelentkezési lapok kitöltésére és leadására.

Az általános iskolák jellemzően 2020. január elején, de legkésőbb február közepéig összegyűjtik nyolcadikos diákjaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2020. február 19-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat. A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2020. február 19. Fontos tudni, hogy a felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.

Egyes középiskolák szóbeli vizsgákat is tarthatnak, melyeket 2019. február 24. és március 13. között rendeznek meg, erről azonban minden érintett diákot értesítenek.

2020. március 19. és 20. között a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges! Módosító tanulói adatlapot kell kitölteni, amit a módosítást követően ki kell nyomtatni, alá kell írni és postára kell adni a megadott címre. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

A Hivatal 2020. április 23-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket).

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2020. április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.

fnk

A tanév második féléve nemcsak a középiskolába jelentkező diákok számára tartogat fontos határidőket és teendőket, a felsőoktatásba jelentkező tanulóknak is lényeges, hogy észben tartsák az alábbi dátumokat:

Az első és legfontosabb dátum a 2020. február 15. éjfél, ugyanis eddig jelentkezhetnek az egyetemek és főiskolák szeptemberben induló képzéseire.

Jelentkezni kizárólag az E-felvételi rendszerén keresztül lehet. A felsőoktatásba történő jelentkezés online felülete a jelentkezési határidőig folyamatosan a jelentkezők rendelkezésére áll. A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden információt megadni, mert az űrlapok kitöltése bármikor folytatható.

A jelentkezés hitelesítésének határideje öt nappal később, 2020. február 20-án van. A hitelesítés legegyszerűbb módja az Ügyfélkapuval történő hitelesítés, de lehetőség van az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adására is (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

A hitelesítési határidőt követően megkezdődik az adatok és a csatolt dokumentumok feldolgozása. Amennyiben ennek során megállapítják, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan nyújtotta be, legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, azaz 2020. június 25-ig felszólítást kap a hiányok pótlására. A hiánypótlás E-felvételiben történő megjelenéséről a Hivatal e-mailben értesíti a jelentkezőket. A jelentkező a hiányzó dokumentumokat legkésőbb a hiánypótlási felszólításban megadott határidőn belül (vagy a rendelkezésre még nem álló dokumentumok esetében legkésőbb 2020. július 9-ig) pótolhatja.

A ponthatárok és a felvételi eredmények kihirdetése várhatóan 2020. július 23.

A felvételi határozat közlése postai úton vagy e-mailben legkésőbb 2020. augusztus 8.-ig érkezik meg.

A felvételi eljárások folyamatáról, a határidőkről, valamint a szükséges dokumentumokról a www.oktatas.hu oldalon, valamint a www.felvi.huhonlapon olvashatnak bővebben.

Forrás:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/20A_jelentkezesi_idoszak

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

TOP